Mälaröarnas Folkrörelsearkiv
Detta är Lupinsalen, Stenhamra.
MFRA
Senast uppdaterad 2016-02-23
Arkivlokalen Lupinsalen. Belägen i Stenhamra.
Nedan, några interiörbilder från lokalen.