Styrelsen.
MFRA
Befattning
Namn
Telefon
Email
Ordförande Vise Ordförende Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppliant Suppliant
Anneli Brattgård Anders Öberg Marianne Haglund Kjell Järveborg   Göran Rydeberg Ulf T. Jansson
0736-60 41 52 0708-60 46 70 0703-33 87 73 0768-45 50 44 08-560 347 82
Senast uppdaterad 2018-04-23
08-560 423 96
Revisorer.
Sammankallande
Vakant
Ledamot
Vakant
Vakant
Valberedning.
    Ordinarie Gunnar Pihl   Rolf Johansson Suppleanter Bert Eriksson Elimer Svantesson